ТВОЕТО КЪСМЕТЧЕ:


Винаги има изход от мрака и мъглата по пътя на дъгата